សុន្ទរកថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១២ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៣ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

សុន្ទរកថាសមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារក្រសួងទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៣

សាលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិម្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ