សូមទាក់ទងមកកាន់ៈ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប.)

អាសយដ្ឋានៈ ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារ V) មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមទាក់ទងទៅកាន់៖

ទូរសព្ទ: (+855) 23 720 038 / 720 061 /78 575 775  |   អ៊ីមែលinfo@ncdd.gov.kh   |  គេហទំព័រwww.ncdd.gov.kh

 

ថ្នាក់ដឹកនាំលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.

ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.      ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធា
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.      ឯកឧត្ដម ឡាយ ណាវុធ
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.      ឯកឧត្តម នី គឹមសាន
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.      ឯកឧត្តម ម៉ាអុន ម៉ាអូណាត
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.      ឯកឧត្តម ឈុន ប៊ុនណារ៉ា
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប.      ឯកឧត្តម ឆេង វឌ្ឍនៈ
ប្រធានអង្គភាព​វិភាគ និងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ      ឯកឧត្តម ជ័យ សម្បត្តិផល្លា
ប្រធានអង្គភាពគ្រប់គ្រង​ និង​គាំទ្រ​កម្មវិធី      ឯកឧត្តម ស៊ន ស៊ុនសុភក្តិ
ប្រធានអង្គភាព​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ      លោកជំទាវ ជុំ ច័ន្ទមុនី
ប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន       ឯកឧត្តម ឆឹម សំអ៊ែល

 

ផ្ងើសារមកកាន់ក្រុមការងារ គ.ជ.អ.ប