សូមទាក់ទងមកកាន់ៈ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)

អាសយដ្ឋានៈ ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារ T) មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 720 038 / 720 061   |   អ៊ីមែលinfo@ncdd.gov.kh   |  គេហទំព័រwww.ncdd.gov.kh

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាក់ជាតិ

ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប      ឯកឧត្ដម ង៉ាន់ ចំរើន 012 489 993 ngan.chamroeun@ncdd.gov.kh
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប      ឯកឧត្ដម ឡាយ ណាវុធ 012 637 638 lainavuth@ncdd.gov.kh
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប      ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា 012 845 289 ch.sothea@ncdd.gov.kh
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប      ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន 012 729 918 praksamoeun@ncdd.gov.kh
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប      ឯកឧត្តម  នី គឹមសាន 011 970 565 kimsandoc@hotmail.com
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប      ឯកឧត្តម ស៊ វរិន 092 570 006 vorin@ncdd.gov.kh
ទីប្រឹក្សាផ្នែកគោលនយោបាយរដ្ឋបាលថ្នាក់​ក្រោមជាតិ      ឯកឧត្តម តូច ពលពន្លក 012 848 475 polponnlok@ncdd.gov.kh
ប្រធានអង្គភាព​វិភាគ និងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ       លោក ជ័យ សម្បត្តិផល្លា 011 903 007 sambatphalla@ncdd.kh
ប្រធានអង្គភាពគ្រប់គ្រង​ និង​គាំទ្រ​កម្មវិធី       លោក ឈុន ប៊ុនណារ៉ា 017 553 586 cbunnara@ncdd.gov.kh
ប្រធានអង្គភាព​រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ       កញ្ញា ជុំ ច័ន្ទមុនី 012 872 958 chanmony@ncdd.gov.kh
ប្រធានការិយាល័យធនធានមនុស្ស       លោក ឃឹម នី 012 684 477 khim.ny@ncdd.gov.kh
ប្រធានការិយាល័យ​ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន       លោក ម៉ន ប៊ុនថារិទ្ធ 078 575 775 tharith@ncdd.gov.kh

 

ផ្ងើសារមកកាន់ក្រុមការងារ គ.ជ.អ.ប