១. ភ្នំពេញ www.phnompenh.gov.kh

២. កណ្តាល www.kandal.cambodia.gov.kh

៣. ប៉ៃលិន www.pailin.cambodia.gov.kh

៤. កំពង់ចាម www.kampongcham.gov.kh

៥. ព្រះសីហនុ www.sihanoukville.gov.kh

៦. កំពង់ស្ពឺ www.kampongspeu.cambodia.gov.kh

៧. កំពត www.kampot.cambodia.gov.kh

៨. កំពង់ឆ្នាំង administration.kch.ncdd.gov.kh

៩. បាត់ដំបង www.battambang-town.gov.kh

១០. កែប www.kep.gov.kh

១១. បន្ទាយមានជ័យ www.bmc.ncdd.gov.kh

១២. ស្ទឹងត្រែង www.steungtreng.com

១៣. ព្រះវិហារ www.preahvihear.info

១៤. សៀមរាប www.siemreap.gov.kh

១៥. ស្វាយរៀង www.svayriengprovince.gov.kh

១៦. ត្បូងឃ្មុំ www.tboungkhmum.gov.kh

១៧. តាកែវ www.takeo.gov.kh