ជំនួបសម្តែងការគួរសម និងកិច្ចពិភាក្សាការងារ រវាង ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការ និង​ជា​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. ជាមួយ ឯកឧត្តម Pablo Kang ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជំនួបសម្តែងការគួរសម និងកិច្ចពិភាក្សា ស្តីពីការគាំទ្រថវិកា នៃការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមតាមរយៈមូលនិធិបរធនបាលកិច្ច (Trust Fund) និងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ រវាង ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ជាមួយ ឯកឧត្តម Pablo Kang ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និង​ពេញ​សមត្ថភាព នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

   

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់