កិច្ច​សំណេះសំណាលការងាររវាង ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​ជា​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. ជាមួយ លោក ហាសាន់ ហ្សាមេន (Hassan Zaman) អគ្គនាយក​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​ការលើក​កម្ពស់​ការងារ​សមធម៌ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សកល ប្រចាំ​តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស. ២៥៦៥  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​ជា​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាន​ជួប​សំណេះសំណាលការងារជាមួយ លោក ហាសាន់ ហ្សាមេន (Hassan Zaman) អគ្គនាយក​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​ការលើក​កម្ពស់​ការងារ​សមធម៌ និងហិរញ្ញវត្ថុសកល ប្រចាំតំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ និងប៉ាស៊ីហ្វិក  ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងតំណាងអ្នកទទួលផលពីគម្រោង ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការងារ​អំពី​តម្រូការអាទិភាព និងបញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីឈានទៅរកការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដើម្បីបន្ស៉ាំ និងស្តារវិប្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​បណ្តាល​មក​ពីឥទ្ធិពល​ជំងឺកូវីត១៩ ។ ក្នុងជំនួបនេះផងដែរ ក៍បានពិភាក្សា អំពីតម្រូការចាំបាច់នានា ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការ ការគាំទ្រពីធានាគាពិភពលោក ជាពិសេស​ពិភាក្សា​អំពី​តម្រូវការ​កាគាំទ្រផ្នែកកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ ក្នុងបរិបទចូលរួមចំណែក ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ការរងនូវផលបះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីត១៩ ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់