សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប. លើកទី២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ស្តីពីលទ្ធផលនៃ​កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែប

ប្រជាធិតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប.) លើកទី២១

ថ្ងៃអង្គារ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​ទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប.) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី២១ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប. ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ឯកឧត្តម លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការជាសមាជិក គ.ជ.អ.ប. និង​ឯកឧត្តម លោក​ជំទាវរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការតំណាងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ រដ្ឋបាលរាជធានី​ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទូទាំងប្រទេស តាមរយៈការចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងការចូលរួមប្រជុំពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធ Zoom សរុបចំនួន ៦០៦រូប។

កិច្ចប្រជុំលើកទី២១ របស់ គ.ជ.អ.ប. នេះ បានពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

១. ការពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតម្លៃមុខងារអប់រំដែលបានផ្ទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ទេរមុខងារក្នុងអនុវិស័យចំនួន៦ក្នុងវិស័យអប់រំទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទូទាំងប្រទេស តាមទិដ្ឋភាពពីរយ៉ាង ពោលគឺ៖ ទី១ ការប្រគល់​តាមបែបវិមជ្ឈការនូវមុខងារចំនួន៣ គឺការគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការគ្រប់គ្រងការអប់រំបឋមសិក្សា និងការគ្រប់គ្រងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ  និងការធ្វើប្រតិភូកម្មតាមបែបវិសហមជ្ឈការនូវមុខងារចំនួន៣ទៀតគឺ ការងាររដ្ឋបាលគាំទ្រគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សា ការងារយុវជន និងអប់រំកាយ កីឡា ទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកទាំង១៤នៃខេត្តបាត់ដំបង និងទី២ ការធ្វើប្រតិភូកម្មនូវមុខងារទាំង៦រួមមាន ការគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការគ្រប់គ្រងការអប់រំបឋមសិក្សា និងការគ្រប់គ្រងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ការងាររដ្ឋបាលគាំទ្រគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សា ការងារយុវជន និងអប់រំកាយ កីឡា ទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង​ ស្រុក ខណ្ឌដទៃទៀតក្រៅពីក្រុង ​ស្រុកនៃខេត្តបាត់ដំបង។

កិច្ចប្រជុំគ.ជ.អ.ប. បានពិនិត្យ ពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍សិក្សាវាយតម្លៃការអនុវត្តមុខងារអប់រំទាំង៦ ដែលបានផ្ទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលការវាយតម្លៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារអន្តរក្រសួង។ ការសិក្សាវាយតម្លៃនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ការប្រគល់មុខងារតាមបែបវិមជ្ឈការទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកនៃខេត្តបាត់ដំបង គឺបានផ្តល់នូវភាពម្ចាស់ការ និងការទទួល​ខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រង ការចាត់ចែង និងការអនុវត្តមុខងារអប់រំទាំងនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ និងការពេញចិត្តរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារទាំងនេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌដទៃទៀតក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបង។ ផ្អែកលើលទ្ធនៃការវាយតម្លៃនេះ​ កិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប. បានពិនិត្យ និងពិភាក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងបានសម្រេច​ជាឯកច្ឆ័នក្នុងការពង្រីកការប្រគល់មុខងារអប់រំដូចដែលបានអនុវត្តក្នុងក្រុង ស្រុកទាំង១៤នៃខេត្តបាត់ដំបង ទៅអនុវត្តនៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទូទាំងប្រទេស។ គ.ជ.អ.ប. នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ និងស្នើសុំគោលការណ៍សម្រេចពីសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លើការពង្រីកការប្រគល់មុខងារវិស័យអប់រំនេះ។

២. ការពិនិត្យ ពិភាក្សាលើគោលការណ៍ផ្ទេរធនធានថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុក និងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ (២០២៤-២០២៨)

កិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប. បានពិនិត្យ ពិភាក្សាលើគោលការណ៍សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរធនធានថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុក  ការផ្ទេរធនធានថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ពីឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៨ និងការផ្ទេរធនធានបន្ថែមពីថវិការដ្ឋជូនរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានពីឆ្នាំ ២០២៤-២០២៨។  ជាលទ្ធផល គ.ជ.អ.ប. បានពិនិត្យ និងឯកភាពដូចខាងក្រោម៖

  • សម្រាប់មូលនិធិក្រុង ស្រុក៖ (១)បង្កើនអត្រានៃការផ្ទេរពីថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុក ពី ១,៥%(ឆ្នាំ២០២៣) ទៅ ១,៦% នៃចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤ដល់ឆ្នាំ២០២៨ (២)បន្តការបែងចែកចំណូលសារពើពន្ធពីរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន៤% ជូនរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក។ ផ្អែកតាមការបែងចែកខាងលើ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកនីមួយៗនឹងទទួលបានថវិកាចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានជាមធ្យមប្រមាណជាង ២១០.០០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និងកើនដល់ប្រមាណជិត ៣៧០.០០០ ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២៨។
  • សម្រាប់មូលនិធិឃុំ សង្កាត់៖ (១)បង្កើនអត្រានៃការផ្ទេរពីថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ពី ៣,៤% (ឆ្នាំ២០២៣) ទៅ ៣,៥% នៃចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤​ដល់ឆ្នាំ២០២៨ (២)បន្តការផ្ទេរធនធានបន្ថែមពីថវិការដ្ឋក្នុងអត្រា១% នៃចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋជូនរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានពីឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៨ (៣)បន្តការបែងចែកចំណូលសារពើពន្ធពីរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងអត្រា ៦% ជូនរដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់។ ផ្អែកតាមការបែងចែកខាងលើនេះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ អាចទទួលបានថវិកាចំណាយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានជាមធ្យមប្រមាណ ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ នៅឆ្នាំ២០២៤ និងកើនដល់ប្រមាណជាង ១៤០.០០០ ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០២៨ ។

៣. របៀបវារៈផ្សេងៗ៖

កិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប. ក៏បានស្តាប់នូវសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើមាត្រា និងជំពូកនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទោសប្បញ្ញតិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីជលផល និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ។ គ.ជ.អ.ប. បានជំរុញឲ្យបន្ដការពិនិត្យ និងបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរយ៉ាងយូរត្រឹមដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ដើម្បីដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងដាក់ឆ្លងសភាជាតិមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០២៣នេះ។

កិច្ចប្រជុំ(គ.ជ.អ.ប.) លើកទី២១នេះ បានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង​១៤ និង០០នាទី នាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល ប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់