កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា ស្តីពី​ការ​លើក​កម្ពស់ និង​បង្កើន​ការផ្សព្វផ្សាយ​របស់​បណ្តាញ​សារ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​ការងារ​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ និង​គណនេយ្យភាពសង្គម

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៧កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប. និងអង្គការ Internews កម្ពុជា បានសហការរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការលើកកម្ពស់ និងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្តាញសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ និងគណនេយ្យភាពសង្គម ដែលមានការចូលរួមពីបណ្តាញសារព័ត៌មានដូចជា៖ ទូរទស្សន៍PNN, ទូរទស្សន៍CNC, ទូរទស្សន៍Town, VOD, VOA, Reuters, CamboJA, Khmer Nas news, Phnom Penh Post នៅ​Poulo Wai Hotel &Apartment រាជធានីភ្នំពេញ។

កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាប​ចំណេះដឹងពីការងារចម្បងរបស់លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង​បង្កើតទម្រង់យុទ្ធសាស្រ្តប្រាស្រ័យទាក់ទង និងព័ត៌មាន​ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ និងគណនេយ្យភាពសង្គម។

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់