សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកា ស្តីពីការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

វីដេអូថ្មីៗ + វីដេអូទាំងអស់