វីដេអូ៖ ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ «អគារមរតកតេជោ» របស់ក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ទស្សនាវីដេអូទីនេះ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់