គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

សុន្ទរកថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្រ្តីព្រៃឈើអាស៊ាន-កូរ៉េ លើកទី២ ទីក្រុងប៊ូស៊ាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ទាញយកសុន្ទរកថា

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់