ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញបិទពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១៨២-១៨៣-១៨៤ និង ១៩៣

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញបិទពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត នៅរសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

នៅក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តម រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការបានថ្លែងសុន្ទរកថាដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

 

ចំពោះឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅនឹងពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះ សូមចុច…

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់