សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Prakas
Files:
ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការនៃប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-17 16:26:34
458.09 KB
532
ប្រកាសលេខ ៦០៩៩ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥​ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការជានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-08 15:15:33
93.51 KB
342
ប្រកាស លេខ៦៨៣សហវ.ប្រក របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-07 17:18:31
5.36 MB
490
ប្រកាស លេខ៦០៤៩ប្រក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការផ្ទេរមុខងារផ្តល់សេវារដ្ឋបាល និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត លើកិច្ចការស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-07 16:52:36
311 B
484
ប្រកាសលេខ៥៩៦សនប របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការ៥ នៃប្រកាសលេខ០៧៧សនប ស្តីពីការធ្ចើប្រតិភូកម្មមុខងារនៃវិស័យសុខាភិបាលជូនដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-06 17:08:51
761.56 KB
457
សេចក្តីប្រកាសពីការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់១០០០០រៀលថ្មី

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-05-25 17:04:53
242.98 KB
388
ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៣៦៦៦ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-04-23 09:53:35
628.05 KB
4265
ប្រកាស លេខ៦៩កអជ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការកែសម្រួលមន្ត្រីរាជការ សម្រាប់បំពេញការងារ នៅអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី២

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-04-21 17:20:29
0 B
388
ប្រកាសលេខ០៧៧សនប​ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារនៃវិស័យសុខាភិបាល ជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-03-31 18:11:07
379.66 KB
553
ប្រកាសលេខ៣៦០៩ ចុះថ្ងៃទី១៦ មីនា ២០១៥ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-03-17 18:05:43
740.78 KB
1243

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)