សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Guidelines
Files:
សេចក្ដី​ណែនាំ​លេខ​២៨ អយក.សណន របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​ និង​កីឡា ស្ដីពី​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទីកន្លែង​បម្រើ​ការងារ​របស់​បុគ្គលិក​អប់រំ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-05-09 10:56:21
1.17 MB
334
ផែនការ​គោល​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​អប់រំ ២០១៤-២០១៨ របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​ និង​កីឡា

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-05-08 17:03:47
3.14 MB
420
សេចក្តីណែនាំលេខ០៨៧៧ អ.រតន. របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី៨ មេសា ២០១៤ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យនៃចំណាយឧបត្ថម្ភដល់សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-04-24 14:33:57
961.36 KB
333
សេចក្តីណែនាំលេខ០៨៧៦ អ.រតន. របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី៨ មេសា ២០១៤ ស្តីពីការប្រើប្រាស់អនុគណនីសម្រាប់ការកត់ត្រាចំណាយឧបត្ថម្ភជូនប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលបានបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-04-24 14:30:00
723.13 KB
308
សេចក្តីណែនាំលេខ ២១ អយក. សណន ចុះថ្ងៃទី២៧ មីនា ២០១៤របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពីនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើស និងតែងតាំងមន្ត្រីគ្រប់គ្រង

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-04-24 11:25:36
2.26 MB
506
សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពុម្ពអក្សរយូនីកូដខ្មែរ និងកម្រងកម្មវិធីការិយាល័យភាសាខ្មែរ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-04-10 11:32:41
158.73 KB
602
សារាចរ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្សជូននគរបាលជាតិនិងយោធិន

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-03-26 10:31:03
756.5 KB
479
Guideline on Procurement Methods and Procedures of DMKA

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-03-03 17:54:12
605.04 KB
1361
សេចក្ដី​ណែនាំ​លេខ​០០១/១៥ ស.ណ.ន របស់​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន ស្តីពី​ការ​ចាត់​វិធាន​ការ បង្ការ បញ្ឈប់​ការ​ប្រើប្រាស់ ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម និង​ការ​នាំ​ចូល​ផលិត​ផល​ស៊ីហ្សា (SISHA) និង​បារី​អេឡិចត្រូនិក (E-Cigarette)

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-28 17:43:59
518.75 KB
465
សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​១៦អយក.សណន របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​យុវជន​កម្ពុជា

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-28 16:31:50
994.86 KB
485

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)