សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

GIZ: EU Project for Decentralisation and Administrative Reform (EU DAR)

Background

The EU Project for Decentralisation and Administrative Reform (EU DAR) is part of the Decentralisation and Administrative Reform (DAR) Programme and aims to support sub-national administrations and line agencies in partner districts and municipalities to deliver public services in a more harmonised, responsive and accountable manner, with a focus on improving selected areas of service provision. 

The project is commissioned by German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and co-financed by the European Union (EU) for the time period from May 2016 to December 2018. It is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Its partners are the National Committee for Sub-national Democratic Development (NCDD) and all districts/ the municipality in Battambang and selected districts in Kandal Province. The Ministry of Civil Service (MCS) also partners with the BMZ-funded component of the DAR Programme.

The EU DAR Programme builds on a previous Administration Reform and Decentralisation Programme / EU Strengthening Performance, Accountability and Civic Engagement of Democratic Councils in Cambodia (EU SPACE) Project implemented between 2011 and 2016. With the collaboration of these projects, government agencies and non-governmental organisations have developed a deeper understanding of administrative reform and democratic decentralisation and democratic accountability has been strengthened.

Approach and Results

At the national level, the programme works with NCCD-S, MCS and selected sector ministries to support policy development. At the sub-national level, EU DAR provides technical support to assist partner districts and the municipality in Battambang and selected districts in Kandal Province to provide better public services to citizens. Through capacity development, EU DAR works with sub-national government agencies to trial and implement mechanisms which ensure responsive and accountable service delivery.

One-Window Service Offices are being expanded at the district level and the decision-making powers of councils and administrations are being strengthened. In addition, NCDD-S, MCS and selected sector ministries are supported in formulating and disseminating minimum service standards and introducing feedback mechanisms for public services.

The cooperation between sub-national administrations, line agencies and sector ministries is also being expanded. Sub-national councils, administrations and line agencies are supported to manage their service delivery personnel in an increasingly performance-oriented manner. New human resource management tools such as job descriptions and performance appraisals are being developed and introduced.

Moreover, EU DAR focuses on the cooperation of national and sub-national actors concerning the transfer of health and education functions from the deconcentrated line ministries to the decentralised sub-national administrations (SNAs). SNAs will be supported to take over new responsibilities in implementing transferred functions. In addition councils are supported and strengthened in practicing their “right of initiative” as part of their general mandate. 

Policy experimentation, learning and sharing plays an essential role to promote good practices and to advance the decentralisation process. By managing their own funds granted by EU DAR (local subsidies), subnational authorities will strengthen their role in serving citizens’ needs. Thus, the programme supports the Royal Government’s efforts to bring public service delivery closer to local citizens, aiming to improve the capacity to respond to the real needs of the people in their jurisdictions in a timely and efficient manner.

It is expected that the EU DAR Programme will help to increase the number of service-related council decisions taken in response to the needs voiced by citizens during council meetings, along with increasing delivery of selected administrative and social services. Improved performance-oriented human resource management will build the capacities of staff providing these services. Moreover, EU DAR expects sub-national and national government institutions to follow best practice in the coordination of service delivery between local governments and line agencies in partner districts.

Total funding of DAR: 5.15 Mio. EUR

Germany/BMZ (05/2016-12/2018): 3.3 Mio. EUR

European Commission (07/2017-12/2018): 1.85 Mio. EUR

More information please visit : https://www.facebook.com/eudarproject

 

លេខ​រៀង 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
Learning from Indonesia’s Experiences to inform Cambodia’s Sub-National Democratic Development (SNDD) Reform 2097
ឯកសារ​បច្ចេក​ទេស​ស្តីពី ការ​ចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​សម្រាប់​ដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ 748
Technical document on civil engagement 1056
Indonesia and the Philippines share experiences on the process of functional and resource transfer to sub-national administration 1195
ការប្រគល់មុខងារ-ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារួម របស់លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រុមការងារវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការរបស់ក្រសួងមួយចំនួន និងសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី 639
សិក្ខាសាលាផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការពិនិត្យមើលមុខងារជាសក្តានុពលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 944
Internal Workshop to Review Potential Functions for Commune and Sangkat Councils 1729
របាយការណ៍សិក្ខាសាលាណែនាំ ស្តីពីការប្រគល់មុខងារ និងការធ្វើផែនទីមុខងារ 1045
Report on Study Tour to the Republic of Korea Civil Servant Statute for the Sub-National Administration 1489
Workshop on Policy Development in the Context of the SNDD Vision of Democratic Accountability 1567

ជំពូក​រង

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)