សូមទាក់ទងមកកាន់ៈ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)

អាសយដ្ឋានៈ ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារ T) មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 720 038 / 720 061   |   អ៊ីមែលinfo@ncdd.gov.kh   |  គេហទំព័រwww.ncdd.gov.kh

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាក់ជាតិ

ប្រតិបត្តិការទូទៅ ឯកឧត្ដម ង៉ាន់ ចំរើន 012 489 993 ngan.chamroeun@ncdd.gov.kh
ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្ដម ឡាយ ណាវុធ 012 637 638 lainavuth@ncdd.gov.kh
ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា 092 351 666 pcheam@ncdd.gov.kh
រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម  ស៊ វរិន 092 570 006 vorin@ncdd.gov.kh
គ្រប់គ្រង និងគាំទ្រកម្មវិធី ឯកឧត្តម  នី គឹមសាន 011 970 565 kimsandoc@hotmail.com
អភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធា 012 845 289 ch.sothea@ncdd.gov.kh
បុគ្គលិក លោក ឃឹម នី 012 684 477 khim.ny@ncdd.gov.kh
ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព លោក លឹម ហាំងគ្រី 012 979 926 kry@ncdd.gov.kh
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន លោក ម៉ន ប៊ុនថារិទ្ធ 078 575 775 tharith@ncdd.gov.kh
បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប លោកស្រី កៅ ជឿន 012 456 673 choeurn@ncdd.gov.kh

ផ្ងើសារមកកាន់ក្រុមការងារ គ.ជ.អ.ប