ប្រសាសន៍សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងពិធីវេទិការស្តីពីមុខងារនីតិកម្ម និងការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

វីដេអូថ្មីៗ + វីដេអូទាំងអស់