ប្រសាសន៍សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក្នុងវេទិកាស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

វីដេអូថ្មីៗ + វីដេអូទាំងអស់