កិច្ចប្រចាំត្រីមាសស្តីពីការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមខេត្តពោធិ៍សាត់

ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់៖ នៅថ្ងៃទី ១៧  ខែមិថុនា   ឆ្នាំ ២០១៩   វេលា ម៉ោង ៨៖០០នាទីព្រឹក   នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់  បានបើកកិច្ចប្រចាំត្រីមាសស្តីពី​ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្ត   ដែល​មាន​សមាសភាព​អញ្ជើញ​ចូល​រួមមាន៖  ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត  អភិបាលរងទទួលបន្ទុក  ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទាំង៥  អភិបាល/អភិបាលរងស្រុកទាំង៥  មន្រ្តីបង្គោលគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ស្រុកទាំង ៥  ប្រធាន អប់រំស្រុកទាំង ៥   ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលនៃស្រុកប្រតិបត្តិទាំង៥  នាយករដ្ឋបាលស្រុកទាំង៥  ប្រធានការិយាល័យផែនការ  និងគាំទ្រឃុំនៃរដ្ឋបាលស្រុកទាំង៥   តំណាងអង្គការដៃគូទាំង៣  និងក្រុមការងារ​ថ្នាក់ខេត្ត​សរុបទាំងអស់ចំនួន ៥១នាក់។

ប្រភព៖​មន្ត្រី​បង្គោល ISAF

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់