សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​កំណែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា ឆ្នាំ​២០១៣-២០២០

ភ្នំពេញ ៣១ មីនា ២០១៤៖ បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធាន

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថានៅក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃកំណែ

ទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា២០១៣-២០២០គឺការត្រៀមអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី

ពេញលេញ និងអនុវត្តសាកល្បងអង្គភាពថវិកា ឆ្នាំ២០១៥ ។

 

លោកបានប្រាប់ដល់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃកម្មវិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈឆ្នាំ២០១៣ ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្មីៗនេះថា ក្រសួងចំនួន១០ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្ដពេញលេញអង្គភាពថវិកានៅឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៦ យើងនឹងរៀបចំគម្រោងសម្រាប់កិច្ចដំណើរការផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣ ឱ្យបានរួចរាល់ជាស្ថាពរ ។

 

លោកមានប្រសាសន៍ថា ការត្រៀមអនុវត្ដថវិកាកម្មវិធីពេញលេញ និងអនុវត្ដសាកល្បងអង្គភាពថវិកា ឆ្នាំ២០១៥ មានគោលដៅសំខាន់ៗ ពីរគឺ

ការបង្កើនវិន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិភាជ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបច្ចេកទេស។ ទីពីរគឺ ការផ្លាស់ប្ដូរជា

បណ្ដើរៗពីប្រព័ន្ធថវិកាផ្ដោតលើធាតុចូល និងមជ្ឈការទៅប្រព័ន្ធថវិកា និងការគ្រប់គ្រងដែលផ្ដោតលើធាតុចេញ។ 

 

លោកអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់យកចិត្ដទុដាក់ខ្ពស់ចំពោះកម្មវិធីកំណែទម្រង់ជាអាទិភាព។ កម្មវិធីនេះក៏ជា ផ្នែកមួយ

នៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយដែលក្រសួងទាំងអស់មានភារកិច្ចអនុវត្ដឱ្យបានហ្មត់ចត់និងធានាការគាំទ្រដល់ការអនុវត្ដន៍ ប្រព័ន្ធ

ថវិកាថ្មីឆ្នាំ២០២០។ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័ន សម្រាប់រយៈពេលមធ្យមឱ្យបាន

ច្បាស់លាស់ ។ លោកមានប្រសាសន៍ថា ការងារកំណែទម្រង់ គឺជាការងារពុំអាចជៀសបានក្នុងសម័យទំនើបកម្ម និងសមាហរណកម្មដែលបច្ចេកវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមវិវត្តន៍ឥតឈប់ឈរ៕

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជា

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)