សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

INVITATION FOR BIDS : Supply, Delivery and Installation of Office Furniture BID No: LASED/NCDDS/G/NCB/07/16 (Deadline : 27 July 2017)

KINGDOM OF CAMBODIA

NATION RELIGION KING

National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDD)

Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II)

IDA Credit No.: 5807-KH

INVITATION FOR BIDS

Supply, Delivery and Installation of Office Furniture

BID No: LASED/NCDDS/G/NCB/07/16

 

1.The Royal Government of Cambodia (RGC) has received Credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II), and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for the Goods shown in the table as follow:

Item No.

DESCRIPTION OF GOODS

Physical Unit

QTY

A

LOT 1

 

 

1

Office Desk (Dim: mm 1500W x 700D x 750H)

Units

10

2

Office Desk (Dim: mm 1219W x 660D x 750H)

Units

43

3

Office Chair

Units

53

4

Meeting Table (Dim: mm 2400W x 1200D x 750H)

Units

07

5

Meeting Chair

Units

90

6

Filing Cabinet/Cupboard

Units

11

7

Sliding Cabinet

Units

11

8

Filing cabinet with 4 drawers

Units

05

9

Connecting Chair

Units

05

B

LOT 2

 

 

1

Patient/Metal Bed

Units

10

2

Water Filter (Heater/Cooler Machine)

Units

05

·   Bidders may bid one or both lots. Bid evaluation and contract award will be lot-wise.

2.The Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II) of the National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCCDS) now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the supply, installation and delivery of Office Furniture; LASED/NCDDS/G/NCB/07/16. 

3.Procurement will be conducted through National Competitive Bidding Procedures and under the laws and regulations governing public procurement within the Kingdom of Cambodia, in accordance with procedures set forth in the Procurement Manual for Externally Financed Projects/Programs in Cambodia, May 2012 and the World Bank’s Procurement of Goods and Works Guidelines January 2011 (Revised in 2014).

4.This invitation is open to all eligible bidders.

5.Interested eligible bidders may obtain further information from and inspection the Bidding Documents at the address below from 08:00 – 12:00 and 14:00 – 17:00 hours, Monday through Friday, except public holidays.

6.Qualification requirements as specified in ITB Clause 14.2, Documents “Establishing the Eligibility and Qualifications of the Bidder”, and in the Bid Data Sheet. 

7.A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address given below and upon payment of a non-refundable fee of USD 30.00 or its equivalent in Cambodian Riel being 120,000.00. The method of payment will be in cash. The Bidding Documents may be collected in person at the discretion of the bidder. Other than payment of the non-refundable fee specified above, there shall be no other conditions for purchase of the bidding documents. 

8.In case of any difficulty in purchase of the bidding documents, interested parties may contact in writing to: 

  • H.E. Ngan Chamroeun, Under Secretary of State, Ministry of Interior, Executive Deputy Head of NCDD Secretariat, No. 275, Preah Norodom Boulevard, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia. Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  Tel: (855) 23 630 7008 
  • H.E. Cheam Pe A, Deputy Director General of General Department of Administration, Ministry of Interior. Project Coordinator of LASED II, No. 275, Preah Norodom Blvd, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia, Email : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ , Tel:(855) 23 720 038

And also send the copy to:

  • Director of Department of Multilateral Cooperation, General Department of International Cooperation and Debt Management, Ministry of Economy and Finance New Building, ST.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia Email : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
  • Ms. Mudita Chamroeun, LASED II Task Team Leader and Senior Rural Development, Specialist. World Bank Cambodia Office # 113, Preah Norodom  Boulevard, Phnom Penh, Cambodia, Tel: (855) 23 861 300, Fax No. (855) 23 861 301/302  Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

9.Bids must be delivered to the address given below at or before 14:30 pm on 27 July 2017. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the Bidders' representatives and the project's beneficiaries from the concerned local community who choose to attend shall be allowed to be present in person at the address given below at 14:30 pm on 27 July 2017.

10.All bids shall be attached with a Bid Securing Declaration as described in the Instructions to Bidders.

11.The Royal Government of Cambodia and/or the Development Partner will respectively declare a bidder ineligible either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract financed by the Royal Government of Cambodia and/or the Development Partner respectively, if it at any time determines that the bidder has engaged in corrupt or fraudulent, coercive, collusive or obstructive practices in competing for or in executing a contract.

12.The address(es) referred to above is: 

The National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS).

Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II) Office.

C/o. Ministry of Interior, Building T, Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcarmon, Phnom Penh, Cambodia

Tel. No. (855) 23 720 061, 720 038 E-mail: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

Attention: Mr. Neang Vanny

       Procurement Officer of LASED II Project, 

Tel:(855) 23 720 061, 720 038

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)