សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

កាលបរិច្ឆេទសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់ស្រុក ២០១៤ ( District Integration Workshop 2014 )

លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប សូមអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាប្រធានឬតំណាង ស្ថាប័ន អង្គការអន្តរជាតិ-ជាតិ ក្រុមហ៊ុនឯកជន និង អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា សូមចូលរួមសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទៅតាមកាលរិចេ្ឆទកំណត់ក្នុងតារាងខាងក្រោម ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ សំណើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានជាច្រើន ដែលបានរៀបចំឡើង ដោយគណៈកម្មការកសាងផែនការនិងថវិកា (គ.ផ.ថ) របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ តាមអភិក្រមដែលមានការចូលរួម ពីប្រជាជន នៅតាម ភូមិនិមួយៗ។

 

Reference to the inter-ministerial Prakas of Ministry of Interior and Ministry of Planning No 2423 PRK, dated July 03, 2007 on the preparation of C/S Development Plan (CDP) and C/S Investment Program (CIP), the C/S should prepare CIP every year. The District Integration Workshop (DIW), step 3 of the cycle, is organized to provide Commune Council (CC) opportunities to present their priority needs required within the commune by local people. Generally, the priorities proposed by CC are disseminated prior to the workshop to line departments, NGOs/IOs and private donors for consideration. To avoid massive copies of table 7 (commune investment priorities) distributed to stakeholders, District Priority Activity Matrices (DPAM) table is prepared and distributed prior to the workshop.

cip-cycle


The schedule of District Integration Workshop (DIW) and District Priority Activity Matrices could be found here:

 GIS
 Province  DIW Schedule
កាលបរិច្ឆេទសិក្ខាសាលា
DPAM Download
តារាងសកម្មភាពជាអាទិភាព
 Acronym Full name Year 2014Year 2014
 1  BMC  Banteay Meanchey  ទាញយក  N/A
 2  BAT  Battambang    N/A
 3  KPC  Kampong Cham  ទាញយក  N/A
 4  KCH  Kampong Chhnang  ទាញយក  N/A
 5  KSP  Kampong Speu  ទាញយក  N/A
 6  KPT  Kampong Thom  ទាញយក  N/A
 7  KAM  Kampot  ទាញយក  N/A
 8  KDL  Kandal  ទាញយក  N/A
 9  KKG  Koh Kong  ទាញយក  N/A
 10  KRT  Kratie  ទាញយក  N/A
 11  MKR  Mondulkiri  N/A  N/A
 12  PNP  Phnom Penh  N/A  N/A
 13  PVR  Preh Vihear  ទាញយក  N/A
 14  PVG  Prey Veng  ទាញយក  N/A
 15  PUR  Pursat  N/A  N/A
 16  RAT  Rattanakiri  ទាញយក  N/A
 17  SRP  Siem Reap  ទាញយក  N/A
 18  SHV  Sihanoukville  N/A  N/A
 19  STG  Stung Treng  ទាញយក  N/A
 20  SVR  Svay Rieng  ទាញយក  N/A
 21  TAK  Takeo  ទាញយក  N/A
 22  OMC  Otdar Meanchey  ទាញយក  N/A
 23  KEP  Kep  N/A  N/A
 24  PLN  Pailin  N/A  N/A
 25  TKM  Tbong Khmum  ទាញយក  N/A

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)