សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ភាព​ជោជ័យ​ស្ថិត​នៅ​ជានិរន្ត​អាស្រ័យ​លើ​ការ​ខិតខំ​ព្យាយាម​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់​មាន​តម្លាភាព​គណនេយ្យភាព​និង​សាមគ្គី​ភាព​

ប៉ៃលិន៖ សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មចំរុះស្ទឹងកាច់ជឿនលឿន ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ ស្របតាមព្រះរាជ ក្រឹត្យ លេខសន/រកត/០៧០១/២៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការបង្កើត និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម សហភាពសហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្ម និងបុរេសហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មដែលមានការជួយគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទខេត្តប៉ៃលិនក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារមីននៅកម្ពុជា(ADMAC)(CIDA KH/32206)។

អ្នកស្រីឃុន ធឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហគមន៏បានឲ្យដឹងថា៖ភាពជោគជ័យរបស់សហគមន៏មកទល់ពេលនេះគឺដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងការប្តេជ្ញាចិត្តភាពស្មោះត្រង់មានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពរវាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងសមាជិកទាំងអស់។ដោយសារមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យពួកគេតែងតែសុំចូលជាសមាជិកនិងដាក់ភាគហ៊ុនបន្ថែមកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ៖

 

បរិយាយ

2009

2010

2011

2012

ចំនួនសមាជិកសរុប

209

325

325

354

ទុនចាប់ផ្តើម(រៀល)

58,425,000

132,026,300

161,273,300

195,351,800

ទុនសរុបចុងឆ្នាំ(រៀល)

65,040,400

140,633,700

211,791,200

214,273,800

ភាគរយកើនឡើង

11 %

7%

31%

10%

 

AGRI-1ដោយសារសហគមន៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនេះហើយ ដែលនាំឲ្យអង្គការ/សមាគមន៏នានា បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងជួយគាំទ្រក្នុងការបំពេញបន្ថែមក្នុងនោះ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភវឌ្ឍន៏ដែលបានផ្តល់កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងសម្រាប់បំរើកិច្ចការសហគមន៏។ក្រៅពីនេះ សហគមន៏តែតែងបានទទួលប្រតិភូពីបណ្តាខេត្តនានាមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាដក ស្រង់ពិសោធន៏ជាបន្តបន្ទាប់។ ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះប្រតិភូក្រុមការងារបច្ចេកទេសទីប្រឹក្សានិងតំណាងសហគមន៏នៃគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច(LASED) មកពីខេត្ត កំពង់ចាមក្រចេះនិងកំពង់ធំដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសារ៉េតបូរាមី នាយកគម្រោងLASEDនិងឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងLASEDបានមកធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏លើការគ្រប់គ្រង ការផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ។ល។ការបង្កើតសហគមន៏នេះផ្តល់ប្រយោជន៏សំខាន់សម្រាប់កសិករដែលមិនមានទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកបរបរកសិកម្ម ពួកគេអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់សហគមន៏តាមរយៈកម្ចីដោយមានអត្រាការប្រាក់ទាប។យើងសង្កេតឃើញថា ទាំងក្រុមប្រឹក្សា គណកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ និងសមាជិកសហគមន៏ ខិតខំធ្វើការនិងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសហគមន៏របស់ពួកគេមានការរីកចំរើន ស្របទៅតាមទស្សនៈរួមមួយគឺ ៖“ ម្នាក់ៗដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីម្នាក់”

AGRI-2សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មចំរុះស្ទឹងកាច់ជឿនលឿន គឺជាសហគមន៏មួយក្នុងចំណោមសហគមន៏សរុបចំនួន៣៦ទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនដែលបានរៀបចំបង្កើតនិងគាំទ្រមូលនិធិដោយប្រភពនានា។ ក្នុងនោះមាន១) សហគមន៏ចំនួន០២បានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរកសិកម្មក្រោមការ ជួយគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសនិងមូលនិធិពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៤មានថវិកាសរុប $2,740.00 និងក្នុងឆ្នាំ២០០៩និង២០១០ដែលមានការគាំទ្របន្ថែមពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារមីននៅកម្ពុជា(ADMAC) (CIDA KH/32206)និងអង្គការCARE ២) សហគមន៏ចំនួន០១បានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរកសិកម្មដោយមានកិច្ចសហការនិងគាំទ្រមូលនិធិដោយអង្គការទស្សនៈពិភពលោក(Wold Vision) ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៦ដែលមានថវិកាសរុប $31, 064.,75 ៣)សហគមន៏ចំនួន១៦បានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរកសិកម្មក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារមីននៅកម្ពុជា(ADMAC)(CIDAKH/32206)ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៩ដែលមានថវិកាសរុប$217,374.42និង ៤)សហគមន៏ចំនួន១៧បានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរកសិកម្មដោយមានកិច្ចសហការនិងគាំទ្រមូលនិធិដោយអង្គការCAREក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១០និង២០១១ដែលមានថវិកាសរុប$176,322.42។

តែទោះជាមានការរីកចំរើនក្នុងការបង្កើនទុននៅតាមសហគមន៏នីមួយៗក៏ដោយ ក៏សហគមន៏ទាំងអស់នោះនៅត្រូវការជួយគាំទ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបចុះកិច្ចបញ្ជីការតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសំដៅធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមួយច្បាស់លាស់។ការបង្ហាត់បង្ហាញនេះគួរត្រូវបានគិតគូរនិងរៀបចំនិងគ្រោងបន្ថែមដោយរដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈផែនការអនុវត្ត៣ឆ្នាំដំបូងនៃកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

សមាគមន៏អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មទាំ៣៦នេះមានសមាជិកសរុប៤,១០៥ក្នុនោះស្រីចំនួន២០៤៤នាក់។ផ្អែកតាមរបាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី១របស់មន្ទីរកសិកម្មបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនូវទុនសរុបរបស់សហគមន៏នីមួយៗដូចមាននៅក្នុងតារាងខាក្រោម៖

សូមចុចត្រង់ដើម្បីទាញយកលទ្ធផលសង្ខេបនៃការរីកចម្រើនរបស់សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនៅខេត្តប៉ៃលិន

 

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)