សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសហគមន៍

 

លោក ពៅ ប៊ុនធឿន បានភ្ញាក់រលឹកដោយបានឈប់ និងបានចសម្រេចចិត្តឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង។ គាត់បានបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ ហើយគាត់ក៏មិនចង់ឱ្យគ្រួសារបស់គាត់ព្រួយបារម្ភដែរ។ មិនដូចបុរសផ្សេងទៀតដែលបានសន្យាថានឹងឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបានតែពេលដំបូង លោកបានបញ្ឈប់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអស់រយៈពេល៥ឆ្នាំមកហើយ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី លោកប៊ុនធឿន ដែលជាប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺ បន្តការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់អំពីផលវិបាកនៃគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសហគមន៍។  ជាទូទៅ ផលវិបាកនៃគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសហគមន៍នេះមានផលវិបាកជាងការបញ្ឈប់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទៅទៀត។ 

 

របាយការណ៍មួយដែលចេញដោយមូលនិធិអាស៊ីនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧បានបង្ហាញការព្រួយបារម្មណ៍មួយដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល។ ជាមធ្យម បុរសកម្ពុជាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងចំនួន៦ដងច្រើនជាងស្ត្រី ។ ស្របពេលនឹងការកើតមានផលវិបាកផ្សេងៗ វាបានធ្វើឱ្យស្ត្រីក្លាយជាជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ ជាក់ស្តែង គេបានរកឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម៥នាក់ ធ្លាប់រងនូវអំពើហិង្សាលើរាងកាយ និងផ្លូវភេទដោយសារដៃគូរបស់ខ្លួន។ ដោយសារបទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកំណត់ មានប្រការតិចតួចណាស់ដែលោកប៊ុនធឿនអាចធ្វើបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានានា។ 

 

ឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលមួយកាលពីដើមខែមិថុនា នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង លោកប៊ុនធឿន បានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបដែលធ្វើការងារ ដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពីបញ្ហានានាដែលបណ្តាលមកពីការសាយភាយនៃគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសហគមន៍។

 

ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ លេខាធិការដ្ឋានគណកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានសហការជាមួយមូលនិធិអាស៊ី ដើម្បីរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានបច្ចេកទេសស្តីពីប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសហគមន៍ (CANS)។ ឯកសារនេះមានគោលបំណងគាំទ្រការបង្កើតនូវអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានដែលអាចកាត់បន្ថយការរំលោភបំពាននានា ដោយសារគ្រឿងស្រវឹង តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនៃគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងសហគមន៍។ ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសហគមន៍ គឺជាឯកសារច្បាប់កម្រិតសហគមន៍ ដែលកំណត់ពីចំនួន ការប្រើប្រាស់ និងការផ្សព្វផ្សាយពីគ្រឿងស្រវឹង ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំលោភបំពាន និងការពារអំពើហិង្សាពីដៃគូ។ ឃុំ សង្កាត់នឹងត្រូវលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុម័ត និងអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះ។ តែដំណាក់កាលដំបូង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវបានផ្តល់ដំបូន្មានឱ្យពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានទូលំទូលាយជាមុនសិន។ 

 

លោក ម៉ែន វីរៈយុទ្ធ មន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានគណកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានមានប្រសាសន៍ថា ឯកសារនេះនឹងស្នើសុំឱ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយ ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះឱ្យបានទូលំទូលាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យមានការផ្តួចផ្តើមគំនិតចេញពីសហគមន៍ ដែលអាចនឹងនាំទៅរកភាពជោគជ័យនាពេលខាងមុខ។

 

ដំណើរការនៃការបង្កើតឯកសារនេះនឹងផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ពីរបៀបនៃដំណើរការវិមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។

លោក វីរៈយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថា “ក្នុងដំណើរការរៀបចំឯកសារនេះ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក្នុងមូលដ្ឋាន និងគាំទ្រនូវអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាន”។ 

“ប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រ និងចូលរួម។ វាជាប្រការល្អណាស់នៃវិមជ្ឈការ”។

 

ឯកសារនេះនឹងបង្កើតផ្នែកមួយនៃលក្ខន្តិកៈដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើដើម្បីធានាពីកម្រិតនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាពីដៃគូ ទោះបីជាកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ និងបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនានេះ ដោយមូលនិធិអាស៊ីក៏ដោយ។ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កម្មវិធីបានបង្កើនការយល់ដឹងតាមរយៈវេទិការសាធារណៈ យុទ្ធនាការនិងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ណផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន អំពីទំនាក់ទំនងនៃអំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពាន ដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ផ្សេងទៀត និងបណ្តាញសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយបន្ថែមទៀតក្នុងកិច្ចដំណើរការនេះ។ មធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមធ្យោបាយជាច្រើនដែមានប្រសិទ្ធភាពនៃការនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានគឺតាមរយៈព្រះសង្ឃដែលអាចលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះនៅពេលសម្តែងធម៌ទេសនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសិល។ បន្ទាប់ពីខែសីហាទៅ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់។ បន្ទាប់មក ពួកគេត្រូវបញ្ចូលកម្មវិធីនេះទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួន។ ប្រការនេះនឹងតម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់កាត់បន្ថយការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ លោក ម៉ៅ ស៊ីភាព ដែលជាទីប្រឹក្សាកម្មវិធីរបស់មូលនិធិអាស៊ី មានទំនុកចិត្តជាវិជ្ជមានដោយបង្ហាញថាការបែងចែកថវិកានឹងពិតជាកើតមានតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធី៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។  

 

លោកម៉ៅ ស៊ីភាព បានមានប្រសាសន៍ថា “កុមារក៏រងនូវផលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។ ពួកគេមិនអាចទៅរៀន ហើយពួកគេត្រូវទៅធ្វើការជំនួសឪពុកដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង។ រីឯគ្រួសារពួកគេក៏មិនមានលទ្ធភាពឱ្យពួកគេទៅរៀនបានដែរ។

 

“ប៉ុន្តែនៅពេល (ឪពុក) ឈប់ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង ពួកគេក្លាយជាគំរូមួយដ៏ល្អ។ ពួកគាត់ចាប់ផ្តើមធ្វើការងារ។ អ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តិអំពើហិង្សាដោយសារគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនបានចូលរួមធ្វើជាមិត្តអប់រំមិត្តផងដែរ”។

 

“ឥឡូវនេះ (ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់) បានយល់ពីសារសំខាន់នៃកម្មវិធីទាំងនេះ ហើយពួកគាត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការបញ្ចូលសកម្មភាពនេះទៅក្នុងមូលនិធិសេវាសង្គមផងដែរ”។ 

 

វាត្រូវបានគេរំពឹងថា ក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ បានបង្កើត និងអនុវត្តបទបញ្ញត្តិដែលហាមឃាត់ការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹង នោះវានឹងមិនមានការបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតដោយគ្មានការគាំទ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងឡើយ។ ប្រការនេះនឹងគាំទ្រគោលបំណងរបស់គណកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ខិតសេវាកាន់តែទៅកៀកប្រជាពលរដ្ឋ និងបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ។

 

លោក ប៊ុនធឿន ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលបានបញ្ឈប់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបានមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឱ្យចាត់អាទិភាពកត្តានេះទៅក្នុងថវិកាសេវាសង្គម។  ឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងខែមិថុនានេះ គាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់អាចជួយរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលនៅឃុំ សង្កាត់ ដោយធ្វើការងារជាមួយសហគមន៍ និងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីបញ្ហានេះ។

 

“ខ្ញុំអាចចែករំលែកផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់គ្រឿងស្រវឹងដល់សហគមន៍ ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់”។ 

“ក្រៅពីស្រាបៀរ ឥឡូវនេះខ្ញុំផឹកតែកាហ្វេ ឬតែ។ ខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាតើការមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះ”។ 

ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវធ្វើក្នុងខែបន្តបន្ទាប់ទៀត៕

 

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)