សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

អនុក្រឹត្យ​លេខ​៣៤ ផ្ដល់​មុខងារ និង​ធនធាន​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សេវា​សុខុមាលភាព​ដល់​កុមារ

 

ភ្នំពេញ ២៨ កក្កដា ២០១៧៖ អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ការប្រគល់ មុខងារត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ក្រុង ស្រុក និងការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំកុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍ទៅឱ្យរដ្ឋបាល រាជធានី រដ្ឋបាលក្រុង និងឃុំ ត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្ដីការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។ 

 

អនុក្រឹត្យនេះចែកចេញជា ៨ជំពូក និង៣០មាត្រា ដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសេវា សុខុមាលភាពដល់កុមារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការបង្ខិតការសម្រេចចិត្ត និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សេវាទាំងនេះទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅកៀកជិតកុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ។ 

 

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅ ប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ប្រគល់មុខងារត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឱ្យទៅរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំកុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍ទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលក្រុង និងរដ្ឋបាលឃុំ។ ផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងធនធានមនុស្សទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់អនុវត្តមុខងារដែលបានប្រគល់។ កំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គការជំនាញ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តមុខងារដែលបានប្រគល់។ កំណត់គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តមុខងារដែលបានប្រគល់ប្រកបដោយគុណភាពគណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសមធម៌។

 

ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ ឯកឧត្ដម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានមានប្រសាសន៍ថា នាពេលកន្លងមកមន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ មានភាពលំបាកក្នុងការចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពកុមារនៅតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយចំនួន ព្រោះមណ្ឌលទាំងនោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថាមានតែមន្ត្រីដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងតែប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចចុះពិនិត្យបាន។ ប្រការនេះបានធ្វើឱ្យមន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ពិបាកក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រ និងជំនួយផ្សេងៗដល់កុមារដែលរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងអស់នោះទាន់ពេលវេលា។ 

 

មើលឃើញពីបញ្ហានេះ ក្រសួងសង្គមកិច្ចបានចេញសេចក្ដីប្រកាសលេខ ២២០៥ ស.អ.យចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមាររដ្ឋឱ្យទៅរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង មុខងារការត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឱ្យទៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងមុខងារការគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំកុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នៃខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីអនុវត្តសាកល្បងរយៈពេល១ឆ្នាំ។ ជាលទ្ធផល ក្រសួងសង្កេតឃើញថា រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ អនុវត្តមុខងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទើបក្រសួងបានសម្រេចប្រគល់មុខងារទាំងនេះទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស ស្របតាមកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ 

 

ឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) មានចំណាប់អារម្មណ៍ថា “ពិធីផ្សព្វផ្សាយនាពេលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារសំខាន់ នៃការអនុវត្ត កំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជារដ្ឋបាលកើតពីការបោះឆ្នោត ដោយប្រជាពលរដ្ឋ និងជារដ្ឋបាលនៅជិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត”។

 

ទន្ទឹមនឹងការសម្រេចនូវសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើន ឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា “រាល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ រួមទាំងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ តែងមានផលប៉ះពាល់ជាមួយច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានដែលកំពុងអនុវត្ត ប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ន និងបុគ្គលជាដើម”។ ឯកឧត្ដមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា បញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកបំផុតគឺការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត ឥរិយាបថ និងរបៀបរបបបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីទៅតាមបែបថ្មីនៃកំណែទម្រង់ ប៉ុន្តែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ហើយនៅតែតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា កំណែទម្រង់នេះជាជម្រើសដ៏សមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៃគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន។ 

 

មណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋមានចំនួន២២ ស្ថិតក្នុងរាជធានី ខេត្តចំនួន១៨ រួមមានៈ៖ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ កណ្ដាល កោះកុង មណ្ឌលគីរី ព្រះវិហារ ព្រៃវែង ពោធិ៍សាត់ សៀមរាប ព្រះសីហនុ ស្វាយរៀង តាកែវ កែប និងប៉ៃលិន។ ដោយឡែក ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋចំនួន០៤ ប៉ុន្តែក្រសួងសង្គមកិច្ចស្នើសុំរក្សាការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលចំនួន០២ ដែលកន្លងមកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងផ្ទាល់។ 

 

គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៦ មណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន៤០៦។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលត្រូវបានបង្កើតឱ្យមានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង  ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌតាំងពីឆ្នាំ២០០៩កន្លងមករួមមាន៖ 

 

១). ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ និងនីតិវិធីអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិស្របតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ 

២). ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមបែបវិមជ្ឈការ 

៣). ប្រព័ន្ធកសាងផែនការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីធានាដល់ការផ្តល់សេវា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព 

៤). មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ និងមូលនិធិក្រុង ស្រុក ក៏ត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក នីមួយៗ 

៥). ការផ្ដល់សេវាតាមយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយដែលធានាដល់ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាពក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ 

៦). យន្តការគណនេយ្យភាពរវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ 

៧). ដំណើរការផ្ទេរមុខងារក្នុងវិស័យអាទិភាពនានាទៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលបំណងបង្ខិតការសម្រេចចិត្តលើការផ្ដល់សេវាឱ្យទៅកៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋ សំដៅលើកកម្ពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ៕

 

 

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)