សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

លទ្ធផល​នៃ​ការ​អង្កេត​អភិបាលកិច្ច​មូលដ្ឋាន៖ សន្ទស្សន៍​អភិបាលកិច្ច​នៅ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​​កើន​ឡើង​៦% ​ពី​ឆ្នាំ​២០១៣-២០១៦

ភ្នំពេញ ២៤ មករា ២០១៧៖ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ និងបានប្រជុំផ្តល់យោបល់លើលទ្ធផលរបាយការណ៍បឋមដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

 

ឯកឧត្ដម ង៉ាន់ ចំរើន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានមានប្រសាសន៍ថា កិច្ចប្រជុំនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្ដល់យោបល់ដើម្បីធានាថារបាយការណ៍អង្កេតមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យអ្នកអនុវត្តយល់ដឹងបន្ថែមពីចំណុចខ្វះខាតដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចផ្ដោតពង្រឹងលើសមាសភាគមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន។

 

ឯកឧត្ដម ជាម ប៉េអា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មានបានធ្វើបទបង្ហាញសង្ខេបពីលទ្ធផលបឋមពីការអង្កេតមានប្រសាសន៍ថា ការអង្កេតពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់បីឆ្នាំម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ ឆ្នាំ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីវាស់វែងអំពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈសន្ទស្សន៍អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានចំនួន៨រួមមាន៖ ១. ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ២. តម្លាភាព និងការរាយការណ៍ ៣. គណនេយ្យភាព ៤. អន្តររដ្ឋបាល ៥. ការបន្ស៊ីផ្នែកគោលនយោបាយ ៦. ការឆ្លើយតប ៧.ការគាំទ្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះ និង ៨. ការផ្តល់សេវា។

 

ឯកឧត្ដម ជាម ប៉េអា មានប្រសាសន៍ថា តាមរយៈលទ្ធផលនៃការអង្កេតនេះបានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍រួមនៃអភិបាលកិច្ចបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា៩% ពីឆ្នាំ២០១១-២០១៣ ប៉ុន្តែសន្ទស្សន៍នេះមានការកើនឡើងប្រមាណជា៦%ពីឆ្នាំ២០១៣-២០១៦ ដែលក្នុងនោះសន្ទស្សន៍រួមមានការប្រែប្រួលពីមានអត្រា៥១,២៧ ក្នុងឆ្នាំ២០១១ មកត្រឹម ៤៦,៥៧ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងបានកើនឡើងដល់៤៩.៤៣ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

 

ឯកឧត្ដមមានបញ្ជាក់ថា សន្ទស្សន៍អភិបាលកិច្ចដែលមានការកើនឡើងពីឆ្នាំ២០១៣ដល់ឆ្នាំ២០១៦ រួមមាន៖ ១. ការផ្តល់សេវា បានកើនពី៥៨ ដល់៦៦ ២. ការឆ្លើយតប កើនពី៤១ដល់៤៥ ៣. ការគាំទ្រក្រុមជនងាយរងគ្រោះកើនពី ៤៥ ដល់ ៥១ ៤. តម្លាភាព កើនពី៣០ ដល់៤១ និង ៥.អន្តររដ្ឋបាលកើនពី៦៦ ដល់៧១។

 

ឯកឧត្ដមបានបន្តទៀតថា ដោយឡែកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះ លទ្ធផលនៃការអង្កេតក៏បង្ហាញថាមានសន្ទស្សន៍មួយចំនួនមានការធ្លាក់ចុះផងដែររួមមាន៖ ១. ការបន្ស៊ីផ្នែកគោលនយោបាយដែលធ្លាក់ចុះពី៥១ ដល់៤២ ២. ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះពី៣៥  ដល់៣៣ និងគណនេយ្យភាព ធ្លាក់ចុះពី៤៨ដល់៤៧។

 

តាមរយៈលទ្ធផលនៃការអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថា អភិបាលកិច្ចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីឆ្នាំ២០១៣-២០១៦ ដែលជាការចូលរួមចំណែកនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ ការផ្តល់សេវា ការឆ្លើយតប ការលើកកម្ពស់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះ តម្លាភាព និងអន្តររដ្ឋបាល ទោះបីជាសន្ទស្សន៍នៃការបន្ស៊ីគ្នាផ្នែកគោលនយោបាយ ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគណនេយ្យភាពមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។ ដូច្នេះ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគួរបន្តខិតខំអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានប្រសើរឡើងថែមទៀត តាមរយៈការពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំគោលនយោបាយឱ្យឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋាន ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគណនេយ្យភាព៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)