សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ពង្រឹង​បណ្ដាញ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជា​ស្ត្រី​ថ្នាក់​ខេត្ត ក្រុង ស្រុក

 

កំពង់ចាម ២ ធ្នូ ២០១៦៖ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព ភាពអង់អាច និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗ និងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ក្រោមការគាំទ្រពីកម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល និងវិមជ្ឈការ(DAR) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពង្រឹងបណ្ដាញក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក រយៈពេលពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្តកំពង់ចាម។

 

លោកសុខ សុទ្ធី ប្រធានអង្គភាពវិភាគ និងអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយនៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប មានប្រសាសន៍ក្នុងសិក្ខាសាលាថា រាជរដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គមដែលចាត់ទុកការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីគឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

 

លោកសុខ សុទ្ធី បានបញ្ជាក់ថា ផែនការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំ ដំណាក់កាលទី២ (២០១៥-២០១៧) ផអ៣ទី២ បានបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតទៅលើការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ការលើកកម្ពស់ បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌សង្គម ដើម្បីធានានូវការផ្តល់សិទ្ធិដល់ក្រុមផ្សេងៗ ជាពិសេសក្រុមជនងាយរងគ្រោះ និងក្រុមជនក្រីក្រឱ្យទទួលបានឱកាសសមស្របក្នុងការចូលរួម និងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយមិនរើសអើងពីការផ្តល់សេវានិងពីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន។

 

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោកសុខ សុទ្ធី បានបង្ហាញពីភាពរីករាយដែលកន្លងមកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីមានការចូលរួម ពេញចិត្តចំពោះការបង្កើត និងពង្រឹងបណ្ដាញក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រី និងបានពង្រឹងសមត្ថភាព ចំណេះដឹង ជំនាញ និងទំនុកចិត្តកាន់តែប្រសើរថែមទៀតក្នុងការបំពេញតួនាទី ភារកិច្ច ក៏ដូចជាក្នុងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងបង្កើតបាននូវឱកាសគាំទ្រគ្នា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រី៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)