សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

សង្គម​ស៊ីវិលថា មានតែប្រជាពលរដ្ឋសកម្មទេ ទើប​អាច​ធ្វើ​អោយ​សេវា​មាន​គុណ​ភាព

លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (I-SAF PSC)

 

កំពត ៦ សីហា ២០១៦៖ តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថា នៅក្នុងការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ការចូលរួមតាមដានត្រួតពិនិត្យដ៏សកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការផ្តល់សេវារបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ធ្វើអោយការផ្តល់សេវាមានគុណភាពល្អ។

លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (I-SAF PSC) ថ្លែងថា៖ «ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់ថានៅសាលាឃុំ សាលាបឋមសិក្សា និងមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗមានសេវាអ្វីខ្លះ ប្រហែលជាគាត់អត់មកទទួលទេ។ ដូច្នេះការផ្តល់ព័ត៌មាន និងការទទួលព័ត៌មានជារឿងសំខាន់។ មានតែប្រជាពលរដ្ឋមានភាពសកម្មទេទើបអាចធ្វើអោយសេវាប្រកបដោយគុណភាព ឬឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាន»។

លោក សឿង សារឿន ថ្លែងដូច្នេះ ក្នុងវេទិកាសិក្សាស្វែងយល់ដំណើរការអនុវត្តការងារគណនេយ្យសង្គមរបស់គណ:កម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការ យុទ្ធសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (I-SAF PSC) កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្តកំពត ដែលរៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប និងមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងអប់រំ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ឃុំ មន្ទីរ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ២០០នាក់។

លោក សឿង សារឿន ថ្លែងបន្តថា ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមតម្រូវអោយអ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកទទួលសេវាធ្វើការរួមគ្នា។ អ្នកផ្តល់សេវារួមមាន រដ្ឋបាលឃុំ សាលាបមឋមសិក្សា និងមណ្ឌលសុខភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាចាំបាច់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការងារនេះនឹងមិនជោគជ័យទេប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវាមិនមកទទួលសេវា។

ខេត្តកំពតដែលមាន២ស្រុកទើបចាប់ផ្តើមអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅឆ្នាំ២០១៦ ចំណែកឯខេត្តដ៏ទៃទៀតបានចាប់ផ្តើម២ឆ្នាំមកហើយ។

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថា ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំនេះ ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្តល់សេវាបានល្អប្រសើរ និងបានផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនៅសាលាឃុំ សាលាបឋមសិក្សា និងមណ្ឌលសុខភាព តាមរយៈការបិទផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ថ្លែងក្នុងវេទិកានេះដែរ ឯកឧត្តម ងី ច័ន្ទ្រផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (I-SAF PSC) មានប្រសាសន៍ថា ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមមិនមែនជាការតាមដានដាក់កំហុស ឬបន្ទោសនរណាម្នាក់នោះឡើយ។  វាគឺជាការកែលម្អនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់មន្ត្រី និងអង្គភាពផ្តល់សេវាដើម្បីមានវិធានការនៅឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់ធ្វើអោយការផ្តល់សេវារបស់អង្គភាពនីមួយៗនៅមូលដ្ឋាន មានភាពប្រសើរឡើង៕ NCDDS

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្ទ្រផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការ យុទ្ឋសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គម នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (I-SAF PSC)

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)