សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ទំនាក់ទំនង​ផ្ទៃ​ក្នុង​រដ្ឋបាល និង ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​រដ្ឋបាល​​ល្អ ជួយ​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី ​ភារកិច្ច​ក្រុមប្រឹក្សា

 

កំពង់ចាម ៥ សីហា ២០១៦៖ មានទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋបាលល្អនឹងជួយឱ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមានបានល្អប្រសើរ។

 

នេះជាកាលើកឡើងរបស់លោកជ័យ សម្បត្តិផល្លា អនុប្រធានអង្គភាពវិភាគ និងអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយនៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកសារបច្ចេកទេសស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាលសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅខេត្តកំពង់ចាម។

 

លោកជ័យ សម្បត្តិផល្លា បានបន្តទៀត ច្បាប់អង្គការបានកំណត់ថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវគ្រប់គ្រងតាមរបៀបរដ្ឋបាលឯកភាព ដែលក្រុមប្រឹក្សាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួល រៀបចំ អនុវត្តកិច្ចដំណើរការរដ្ឋបាល និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់។ ឯកសារបច្ចេកទេសនេះ នឹងជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តររដ្ឋបាល ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារ និងកៀរគរធនធានដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន។

 

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោកស្រី ឃឹម សុខគឹមលី ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចាប់អារម្មណ៍ថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាពិសេសនឹងអាចជួយពង្រឹងអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា តាមរយៈយន្តការមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ លោកស្រីបានបន្តទៀតថា បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ដោយប្រើប្រាស់យន្តការមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់ក្រុង ស្រុកនៅពេលខាងមុខ៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)