សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

​ប្រធាន​​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​​ក្រុង៖ ប្រព័ន្ធ​​តាមដាន វាយ​តម្លៃផ្ទៃក្នុង​ងាយ​ស្រួល​​ដល់​​ក្រុង​​អាច​​តាមដាន​​វឌ្ឍន​ភាព​​ការងារ

លោក ឈូក សែន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

 

មណ្ឌលគិរី ២៣ មិថុនា ២០១៦៖ លោក ឈូក សែន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី មានប្រសាសន៍ថា ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ពិតជាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងការគ្រប់គ្រង តាមដាន ត្រួតពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាពការងារ របស់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនបាន ដោយពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។

លោក ឈូក សែន បានលើកឡើងក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាក្រុងសែនមនោរម្យ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងសែនមនោរម្យ៖ 

  • យល់ដឹងអំពីទស្សនទានរួមនៃការតាមដាននិងវាយតម្លៃ
  • អាចរៀបរាប់បានអំពីដំណើរការនៃប្រព័ន្ទទិនន្ន័យ ការប្រមូលទិន្ន័យ និងការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវ
  • អាចអនុវត្តបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអំពីការប្រមូលទិន្ន័យ បញ្ចូលទិនន្ន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ។


ក្រុងសែនមនោរម្យត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាល និងអនុវត្តបន្តអំពីប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយសារក្រុងសែនមនោរម្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ មានការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតបានរលូន មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រមូល បញ្ចូល និងបញ្ចេញទិនន្នន័យដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្មីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

លោក ឈូក សែន បានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាព ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ និងសួរសំណួរចំពោះចំណុច ដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់៕ NCDDS

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)