សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Prakas
Files:
ប្រកាស លេខ១០៧៧ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការរយៈពេល៣ឆ្នាំ នៃកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 18:04:02
811.76 KB
276
ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៣៥២៧ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកពត៌មានរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 18:02:27
600.5 KB
338
ប្រកាសលេខ២២២៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហាឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការសម្រាប់គាំទ្រការអនុវត្តចំណាយប្រតិបត្តិការអាទិភាព ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងផែនការអនុវត្តរយៈពេល០៣ឆ្នាំ (ផអ៣) នៅថ្នាក់រាជធ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:59:14
5.79 MB
266
ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តអនុកម្មវិធីទី៤ របស់ផែនការអនុវត្តរយៈ៣ឆ្នាំ(២០១១-២០១៣) នៃកម្មវិធីជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ១៣៧សហវប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:57:15
437.28 KB
266
ប្រកាសស្តីពី​ការបំពេញបន្ថែមគណនីក្នុងប្លង់គណនេយ្យថវិការាជធានី ខេត្ត​លេខ​០៥៨​ ចុះថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:55:33
136.45 KB
283
ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់លេខាធិការដ្ឋាន​ គ ជ អ​ ប លេខ​១៦៥​ប្រក​ ចុះថ្ងៃទី ១៥​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១១

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:53:59
13.5 MB
312
ប្រកាស លេខ៤៨១សហវប្រក ស្តីពីការតែងតាំងនាយកកម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិការអាទិភាព នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ:

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:52:00
636.65 KB
261
ប្រកាស លេខ៤២១ ប្រក​-កសក ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​នៃ​វិស័យ​កសិកម្ម​ ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​-ស្រុក​គោលដៅ​

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:49:53
620.22 KB
232
ប្រកាស លេខ៤៥៥ សនប ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពី​ការ​ធ្វើប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​ នៃ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ជូន​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​នៅ​ក្រុង​ ស្រុក​គោលដៅទាំង១៧

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:47:42
732.75 KB
253
ប្រកាសលេខ ៤២៧៥ប្រក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​ នៃគណ:កម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-09 17:40:57
5.6 MB
634

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)