សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Prakas
Files:
ប្រកាស​លេខ​១០២៤៥​ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ស្តីពី នីតិវិធី និង​បែបបទ​ នៃ​ការ​ចេញលិខិត​បញ្ជាក់​ទីលំ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ ដោយ​អាជ្ញាធរ​ឃុំ សង្កាត់ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​សម្រាប់​គោលដៅ​ នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-01-25 10:56:31
382.87 KB
718
សេចក្តីប្រកាសរួមលេខ០១០សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦​ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-01-25 09:59:09
2.16 MB
561
ប្រកាសស្តីពីការតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការនៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-01-11 08:50:10
1.18 MB
433
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកែប្រែកម្រងសេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(4 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-01-04 08:43:32
5.41 MB
6265
ប្រកាសលេខ៨០៩៦ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ កញ្ញា ២០១៥ ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-09-04 15:59:48
974.42 KB
1045
ប្រកាស លេខ៦២៩៦.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំមុខងារ និងកំណត់ចំនួនក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីនគរបាលជាតិ និងមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

(4 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-28 14:38:05
311 B
598
ប្រកាស​លេខ​៨៣០សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥ ស្ដីពី​ វិធាន និង​នីតិវិធី​ នៃ​ការ​អនុវត្ត​ប្រាក់​បេសកកម្ម​នៅ​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស​សម្រាប់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-22 14:07:13
1.92 MB
1069
ប្រកាស​លេខ​៨៣៨ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥ ស្ដីពី​វិធាន និង​នីតិវិធី​ចំណាយ​ សម្រាប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល និង​សិក្ខាសាលា​នៃ​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ថវិកា​កម្មវិធី

(5 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-22 09:32:02
1.43 MB
596
ប្រកាស​លេខ​១៥៣/១៥ ក.អ.ជ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥​ របស់​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​ផ្ដល់​សេវា​អនាម័យ​ជនបទ ជូន​រដ្ឋបាល​ស្រុក​គោលដៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-21 11:06:52
2.39 MB
390
ប្រកាស​លេខ​១៥៣/១៥ ក.អ.ជ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥​ របស់​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​ផ្ដល់​សេវា​អនាម័យ​ជនបទ ជូន​រដ្ឋបាល​ស្រុក​គោលដៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-20 15:29:26
734.72 KB
292

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)