សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Prakas
Files:
ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ១៤៣៤៣ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី ការផ្តល់ថវិការង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវារដ្ឋបាល របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(10 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-01-17 11:01:29
6.48 MB
869
ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ១៤៣៤២ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(11 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-01-17 10:58:32
5.62 MB
939
ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង លេខ១៤៤១៤.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ

(8 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-01-10 15:09:29
2.32 MB
862
ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង លេខ១៤៤១៥.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​ថវិកា​រង្វាន់​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង និង​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​រដ្ឋបាល​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-01-10 15:03:54
2.12 MB
412
ប្រកាសស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការងាររបស់លោក ស៊ុយ ប៉ូលីន មកបម្រើការងារនៅអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាននៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-09-07 17:41:49
60.35 KB
524
ប្រកាស​លេខ៥៨៤៩ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១០ សីហា ២០១៦ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​កែទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ

(3 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-08-10 16:38:58
341.29 KB
685
ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល និង​ក្រប​ខ័ណ្ឌមន្ត្រី​ពន្ធនាគារ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-07-12 09:09:36
4.38 MB
925
ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​លេខ១៥៩ ប្រក/ដនស.មផ ស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រការ​៩ នៃ​ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​លេខ​២១៥ ប្រក​/​ដនស.មផ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០០៥ ស្ដីពី​តួនាទី និង​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ ក្នុង​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដីធ្លី

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-06-27 09:49:14
730.19 KB
813
ប្រកាសលេខ០៦៩ប្រក របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកម្សានទេសចរណ៍មនុស្សពេញវ័យទៅឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-05-11 16:39:49
906.05 KB
534
ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំតួនាទី ភារកិច្ច រចនាសម្ព័ន្ធ និងរបៀបរបបការងាររបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2016-04-06 10:37:24
0 B
907

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)