សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Guidelines
Files:
សេចក្តីណែនាំ លេខ០៣៤/សណន ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការបែងចែកតួនាទី ភារៈកិច្ច និងរបៀបរបបធ្វើការងារជូនគណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង គណៈអភិបាលស្រុក

(13 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:49:57
1.97 MB
1190
សេចក្តីណែនាំ លេខ០៣៥/សណន ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការបង្កើតការអនុវត្តតួនាទី ភារៈកិច្ច និងរបៀបរបបការងាររបស់គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី និងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ នៃរាជធានីភ្នំពេញ

(5 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:41:24
1.66 MB
423
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកំណត់លិខិតយុត្តិការចំណាយមូលនិធិគាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គម ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពមាតា មតេយ្យសិក្សាសហគមន៍ អនាម័យ សមភាពយេនឌ័រ និងកិច្ចការពារកុមារនៅ ឃុំ សង្កាត់ លេខ១៥០១រតន ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:38:54
262.12 KB
302
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបិទបញ្ជីគណនេយ្យថវិកាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១១ លេខ២២៣៩រតន ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:35:31
606.35 KB
297
ផែនការណែនាំលេខ ០០២ ផក/គ.ជ.អ.ប ចុះថ្ងៃទី​២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០​ ស្តីពីសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:32:36
1.6 MB
307
ផែនការណែនាំស្តីពីការចាត់តាំងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព លេខ២០ផក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:29:05
146.31 KB
377
សេចក្តីណែនាំបចេ្ចកទេស ស្តីពីការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-17 11:25:58
3.33 MB
254
សេចក្តីណែនាំ លេខ០០៥ សណន ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មរចនាសម្ព័ន្ធនិងមន្ត្រីរាជការដែលមានបច្ចុប្បន្ននៅតាមសាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-14 11:00:28
2.89 MB
301
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាលទ្ធភាពធ្វើសមាហរណកម្មគោលការណ៍ណែនាំស្តីការអនុវត្តគម្រោង សហប្រតិបត្តិការឃុំ សង្កាត់ ទៅក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោង មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ លេខ៦៣៩សសរ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-14 10:52:04
322.61 KB
257
សេចក្តីណែនាំបច្ចេទេសស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-14 10:00:34
3.41 MB
259

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)