សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Guidelines
Files:
សារាចរ​ស្តីពី​ការ​កំណត់​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បើក​ផ្តល់​បៀវត្ស​ជូន​ម​ន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-10 15:26:42
317.11 KB
764
សេចក្ដី​ណែនាំ​លេខ០១ សណន របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤ស្ដីពី​តួនាទី ភារកិច្ច និង​របៀប​របប​ការងារ​សម្រាប់​ក្រុម​ការងារ​ចុះ​បំពេញ​បេសកកម្ម​តាម​មូលដ្ឋានដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យនិង​គាំទ្រ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោបាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-07 16:45:24
7.62 MB
747
សេចក្ដី​ណែនាំ​លេខ០០២ សហវ.អលសា របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៤ ស្ដីពី​វិធីសាស្ត្រ និង​នីតិវិធី​លទ្ធកម្ម​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-07 16:25:50
6.35 MB
6123
សេចក្តីណែនាំ លេខ០៣៥សណន ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ភ្ជាប់ដោយទម្រង់ទាំងអស់)

(8 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-27 10:42:38
4.18 MB
1145
សេចក្តីណែនាំ លេខ៣៩សណន ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល បំពេញការងារនៅ ការិយាល័យច្រកចេញ ចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-27 10:40:37
785.18 KB
586
សារាចរណែនាំ លេខ០៣សហវ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីនីតិវិធីបច្ចេកទេស នៃការរៀបចំគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ ឆ្នាំ២០១៤

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-27 10:38:41
2.71 MB
608
សេចក្តីណែនាំ លេខ៣៤សណន ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម របស់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

(8 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 16:02:11
4.02 MB
882
សេចក្តីណែនាំ លេខ៦០២អ.រតន ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីលំហូរថវិការបស់ឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 16:00:35
542.24 KB
353
សារាចរណែនាំ លេខ០០២សហវ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីប្រព័ន្ធទូទាត់ និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

(4 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 15:58:40
2.56 MB
480
សេចក្តីសម្រេច លេខ០៤៩សសរ.គជអប ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការ នៃការពិនិត្យមើលមុខងារឡើងវិញ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរ អង្គភាពនានា និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ (មានភ្ជាប់ជាមួយនូវសេចក្តីណែនាំនេះ)

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-20 15:54:42
1.74 MB
410

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)