សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Decision
Files:
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ នៃកម្មវិធីសិលា លេខ ០១សសរ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 10:07:25
234.95 KB
242
សេចក្តីសម្រេច លេខ៤៦/សសរ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ភ្នំពេញ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 10:02:46
410.58 KB
235
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើត ក្រុមការងារគណនេយ្យភាពមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ លេខ ០០២សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:57:18
407.38 KB
267
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីសវនកម្មគណនី និងសវនកម្មប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំ សង្កាត់ លេខ៥៧សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៣

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:50:37
378.11 KB
250
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រដល់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ក្នុងខេត្តចំនួន៧ លេខ ៦៦សសរ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:43:12
621.01 KB
288
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីគោលការណ៍សម្រាប់ការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាព ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ លេខ៥៣សសរ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០២

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:34:51
1.03 MB
273
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែតម្រូវ​លើសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងគម្រូបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ លេខ៣៧សសរ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០១

(2 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:32:14
263.32 KB
296
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីរបៀបរបបការងាររបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ (NCSC) លេខ០០៦សសរ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០១

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:30:59
874.54 KB
251
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការនានា ចំណុះគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ (NCSC) លេខ ១៤សសរ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:29:28
1.64 MB
274
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ សសរ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ក្រុង

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-28 09:26:59
62.07 KB
373

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)