សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Decision
Files:
សេចក្តីសម្រេចលេខ១១៨សសរ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ស្តីពីការរៀបចំយន្តការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-26 15:13:06
3.54 MB
335
សេចក្តីសម្រេចលេខ១២៣សសរ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥​ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-26 15:03:33
3.06 MB
359
សេចក្តីសម្រេច លេខ១០៥សសរ/១៥ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-25 15:13:24
430.7 KB
329
សេចក្តីសម្រេច លេខ១៨៧សសរ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៅរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-25 15:09:27
576.13 KB
294
សេចក្តីសម្រេច លេខ២៧៣សសរ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៅរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-25 15:06:12
966.85 KB
271
សេចក្តីសម្រេចលេខ០៧៦សសរ/គ.ជ.វ.វ ចុះថ្ងៃីទ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបន្ថែមតួនាទីក្រុមការងារ គ.ជ.វ.វ ជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-25 09:59:11
1.64 MB
309
សេចក្តីសម្រេចលេខ២៧៣សសរ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្តីពីការរៀបចំយន្តការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-18 17:24:08
802.13 KB
256
សេចក្តីសម្រេចលេខ២៧៤សសរ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ក្រុង ស្រុកដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ផអ៣ទី២

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-08-18 17:18:47
524.93 KB
352
សេចក្តីសម្រេច លេខ១៤៨ក.អ.ជ/សរ ចុហថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី បង្កើតក្រុមការងារសម្របសម្រួល និងអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងផ្ទេរមុខងារជួសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទទៅរដ្ឋបាលស្រុក

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-01 11:07:41
127.01 KB
350
សេចក្តីសម្រេច លេខ៧០ក.អ.ជ/សរ ចុហថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងសាកល្បង ផ្ទេរមុខងារអនាម័យជនបទ

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2015-07-01 11:03:20
2 MB
311

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)