សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

គ្រូ​ឧទ្ទេស​ថ្នាក់​ខេត្ត ​និង​ថ្នាក់​ស្រុក ៣៣ នាក់​បាន​ចូលរួម​វគ្គ​បំប៉ន​ស្ដីពី​អនុសញ្ញា​ស៊ី-ដ

មណ្ឌលគិរី ០២ តុលា ២០១៣៖ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិ

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)

ដោយមានការគាំទ្រមូលនិធិពីអង្គការ UN-Woman កាលពីថ្ងៃទី២៦-២៧

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ បានរៀបចំវគ្គបំពាក់បំប៉នដល់គ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ខេត្ត

និងស្រុកគោលដៅអំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធស្ត្រី និងអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុប

បំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ (ស៊ី-ដ) នៅសណ្ឋាគារ

ពេជ្រដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី។

 

វគ្គបំប៉នមានការចូលរួមពីប្រធានគម្រោងផអ៣ ថ្នាក់ខេត្ត តំណាង

គណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រីនិងកុមារ(គ.ក.ស.ក) ថ្នាក់ខេត្ត

មន្ត្រីទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ មន្ទីរកិច្ចការនារីនៃខេត្តគោលដៅ

ចំនួនពីរគឺបាត់ដំបង និងកំពង់ឆ្នាំង និងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានា

ដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណ៣៣នាក់។

 

វគ្គបំប៉នមានគោលបំណងដើម្បី៖ (១). ឆ្លុះបញ្ចាំង និងផ្លាស់ប្ដូរ

បទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តចំណេះដឹង និងជំនាញនៃការលើកម្ពស់

សិទ្ធិស្ត្រី និងអនុសញ្ញាស៊ី-ដ (២). បំប៉នចំណេះដឹង និងជំនាញអំពីការ

លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងអនុសញ្ញាស៊ី-ដ (៣). លើកកម្ពស់ចំណេះដឹង

និងជំនាញក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងបញ្ជ្រាបអនុសញ្ញាស៊ី-ដ

ក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ និងសេចក្ដីណែនាំនានា

របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

 

អ្នកសម្របសម្រួលនិងសិក្ខាកាមដែលជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុកបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការអនុវត្តកន្លងមក

ជាពិសេសបានស្វែងយល់បន្ថែមលើវិធីសាស្ត្រនៃការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនិងសេចក្ដីណែនាំនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញា

ស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ (ស៊ី-ដ) ដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងការចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់

ស្ថាប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)