សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

UN-Women

ប្រវត្តិ

ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW ស៊ី-ដ ) នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩២។ មាត្រទី៣១ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាការពារដល់អនុសញ្ញានេះ ព្រមទាំងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀត ដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់របស់កម្ពុជា។

មាត្រាទី៤៥នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា រាល់ទម្រង់រើសអើងប្រឆាំងនឹងស្តី្រភេទត្រូវបានលុបបំបាត់ ហើយនៅមានមាត្រាជាច្រើនទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិ ត្រង់ជំពូក៣នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ថា សិទ្ធិទាំងនេះអនុវត្តបានចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងពីរភេទ។ ការចុះហត្ថលេខាលើ ស៊ី-ដ មានន័យថា កម្ពុជាបានគាំទ្រ និងឯកភាពដាក់បញ្ចូល និងអនុវត្តអនុសញ្ញានេះក្នុងគោលនយោបាយ ច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួន។

ជាក់ស្តែង គោលនយោបាយយេនឌ័រត្រូវបានកំណត់ និងបញ្រ្ជាបក្នុងឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖
–    សមាសភាគអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី២ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
–    ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
–    ច្បាប់រៀបចំអង្គការ
–    កម្មវិធីជាតិរយៈពេល១០ឆ្នាំ និងផែនការអនុវត្តរយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង ២០១១-២០១៣ (ផអ៣)
–    លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងសេចក្តីណែនាំនានា។

គោលបំណង និងគោលដៅ
គោលបំណងរបស់គម្រោង គឺពង្រឹង និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិអំពីអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ (ស៊ី-ដ)។ ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងខាងលើ គោលដៅរបស់គម្រោង គឺគាំទ្រការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពី ស៊ី-ដ និងការបញ្រ្ជាបបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

លេខ​រៀង 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ការរៀបចំ​ផែនការ​សម្រាប់​ដំណាក់​កាល​ទី២​ របស់​គម្រោង​ ស៊ី-ដ​ 925
បទបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ស៊ី-ដ របស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 991
បទបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ស៊ី-ដ របស់ខេត្តបាត់ដំបង 867
ការសិក្សាវាយតម្លៃអំពី ការអនុវត្តគម្រោង សមិទ្ធផល និងមេរៀនបទពិសោធន៍គម្រោងស៊ី-ដ 916
សេចក្តី​សង្កេត​សន្និដ្ឋាន​ និង​អនុសាសន៍​ របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​ ស៊ី-ដ ក្នុង​របាយការណ៍​ជាតិ​ទី៤-៥ 924
គ្រូ​ឧទ្ទេស​ថ្នាក់​ខេត្ត ​និង​ថ្នាក់​ស្រុក ៣៣ នាក់​បាន​ចូលរួម​វគ្គ​បំប៉ន​ស្ដីពី​អនុសញ្ញា​ស៊ី-ដ 1406
វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី និង​អនុសញ្ញា​ស៊ី-ដ​ ​ដល់​គ្រូ​បង្គោល 1826
សិក្ខាសាលា​តម្រង់​ទិស​ស្ដីពី​គម្រោង​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ ស្ត្រី​តាមរយៈ​ការ​ពង្រឹង​ចំណេះដឹង និង​ជំនាញ​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ 1726
Standard Letter of Agreement between the Un-Women and NCDD Secretariat on the Implementation of Regional Program on Improving Women’s Human Rights in Southeast Asia-CEDAW Phase II (2011-2015) which UN-Women Serves as Executing Entity 1698

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)