សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ ស្រុក និងសហគមន៍ ប្តេជ្ញាបន្ត គ្រប់គ្រង សមិទ្ធផល គម្រោង បែងចែកដី ដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED)

ភ្នំពេញ ២៥ ធ្នូ ២០១៤៖ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED) ថ្នាក់ជាតិ បានដឹកនាំក្រុមការងារ ជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុក និងតំណាង សហគមន៍កសិកម្ម នៃដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ កំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ធំ កាលពីថ្ងៃទី២២-២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយ និងវិធីសាស្រ្តបន្តគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលគម្រោង LASED  ក្រោយពេលដែលគម្រោងនេះ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ 

ដើម្បីជាទុននៃការពិចារណា និងពិភាក្សា ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា បានលើកឡើងអំពីផែនការផ្ទេរមុខងារ និងធនធានពីថ្នាក់ជាតិទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងផែនការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំ ដំណាក់កាលទី២ (ផអ៣ ទី២ ២០១៥-២០១៧) នៃកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ដូចជា ការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាមតេយ្យ ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាបឋមសិក្សា ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ការផ្ទេរមុខងារ និងធនធានពីក្រសួងទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនេះ មានគោលបំណងជួយបង្កើនសមត្ថភាព និងបា្រក់ចំណូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ជាពិសេសជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសេវាទាន់ពេលវេលា និងបង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ប្រកបដោយតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផែនការនេះ ក៏ដូចជាធានាបាននូវនិរន្តរភាពគម្រោង LASED ឯកឧត្តមប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង បានផ្តួចផ្តើមគំនិតថា សមិទ្ធផលគម្រោងនៅលើដីសម្បទានសង្គមកិច្ច មានជាអាទិ៍ សាលារៀន និងប៉ុស្តិ៍សុខភាព ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាស្រុក  ចំណែកផ្លូវលំ អណ្តូងទឹក ស្រះសហគមន៍ ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងសហគមន៍។ កន្លងមក ការថែទាំសមិទ្ធផលគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងដោយគម្រោង។

ម៉្យាងវិញទៀត ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តមបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគួរអញ្ជើញតំណាងសហគមន៍ និងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែជាមួយក្រុមប្រឹក្សា។

អនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តមប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង LASED នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមប្រឹក្សា តំណាងសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋ។ លើសពីនេះ អ្នកចូលរួមប្រជុំទាំងអស់បានបង្ហាញពីការពេញចិត្តចំពោះជោគជ័យរបស់គម្រោង និងបានអះអាងថានឹងបន្តគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលគម្រោងទាំងនេះឲ្យមាន និរន្តរភាព ដោយប្រើបា្រស់មូលនិធិឃុំ ស្រុក និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕ ដោយៈ ក្រុមការងារគម្រោង LASED

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)