សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

EU SPACE (GIZ)

“Strengthening Performance, Accountability and Civic Engagement of Democratic Councils in Cambodia”

 

Elected councils, as decision-making bodies serving local interests, have been established at three sub-national levels in Cambodia:

 

•In 2002, the councils in the rural communes and the urban sangkats were directly elected by the citizens for the first time. Communes and sangkats are the tier closest to the citizens and their councillors are expected to know best their constituents’ demands, concerns and interests they are to represent. Utilizing their general mandate and commune/sangkat fund, these councils have taken initiative and responded to local needs by launching projects for local development.

•In light of these successes of the first phase of Cambodia’s decentralization reform, in 2008 the Royal Government established councils in the rural districts and urban municipalities as well as at provincial level and in the Capital of Phnom Penh. These councils are indirectly elected by the commune/sangkat councillors. The provincial councils are expected to be responsible for regional strategic planning and for major infrastructure that is not managed by the central government. The districts and municipalities, as the second tier of local government, are envisaged to be the main tier for the delivery of services to the citizens – especially basic services. In order to fulfil this role, district and municipalities are to be transferred functions with the necessary financial and personnel resources and assets from central government by devolution or delegation. With their district/municipal fund, the councils of this second tier may choose permissive functions to respond to specific local needs and complement transferred functions.

With the National Programme for Sub-National Democratic Development (NP-SNDD), the Royal Government has developed the implementation framework of this major whole-of-government reform for the ten-year period from 2010-2019. The main focus of the first two phases is on districts and municipalities that require significant capacity development support in order to fulfil their envisaged roles. The second phase of 2015-2017 aims at filling the established sub-national democratic structures with life by transferring basic service and local economic development functions, financial resources, personnel and assets to districts and municipalities as well as by having an operational district/municipal fund for the councils’ right of initiative.

 

EU SPACE has been designed to support the National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD) in implementing the NP-SNDD and is part of the programme-based approach, as defined by the Council for the Development of Cambodia (CDC) in October 2010. Funded by Germany, the EU and Sweden, EU SPACE is the joint technical cooperation mechanism of the NCDD and EU Development Partners and complements the financial contributions of Sweden and the EU to the NP-SNDD basket fund. 

The first phase of EU SPACE was implemented by GIZ from 2010-2012. “EU SPACE 2” (2013-2015) aims to achieve the overall objective of sub-national government agencies and councils being more efficient, transparent and accountable (to the citizens) in fulfilling their responsibilities. This objective is pursued, both, through

(1) contributing to an enabling legal and policy environment for democratic accountability and sub-national councils’ deliberative space: particular focus of policy advice is on the transfer of functions and resources from the central level to sub-national councils, on strengthening the general mandate of councils and on sub-national personnel; and 

(2) enabling district and municipal councils to realise their decision-making and oversight rights and include citizen’s views in their decision-making processes: They will be supported to use more inclusive, transparent and accountable processes for their decision-making. With selected sub-national councils in Battambang and Kampong Chhnang, the NCDD Secretariat in cooperation with EU SPACE ‘models’ council procedures for exploring their deliberative space and for using more inclusive, transparent and accountable processes. For instance, such procedures comprise how to hold public council meetings, organize public forums, use tools for engaging actively with citizens in the decision-making processes, choose permissive functions in response to citizens’ needs, and issue by-laws (“deika”) to regulate certain local matters. The modelled procedures are rolled-out country-wide in the form of council handbooks (“Technical Documents”). “Council Facilitators” disseminate the handbooks and provide orientation to councillors by utilizing an accompanying coaching manual. NCDD-S and EU SPACE jointly provide orientation on the council procedures to the Council Facilitators and train them in applying innovative approaches to capacity development in the form of learning- and demand-oriented coaching. 

 

Total funding of EU SPACE 2:~5.53 Mio. EUR

Germany06/2012 – 12/2015~4.02 Mio. EUR

European Commission02/2014 – 12/2015  1.00 Mio. EUR

Sweden02/2014 – 12/2015~0.51 Mio. EUR (4.6 Mio. SEK)

 

លេខ​រៀង 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 496
Technical Document on Council Meetings for The Capital Council, Provincial Councils, Municipal Councils, District Councils and Khan Councils 758
Sharing of Experiences with the Promotion of Local and Regional Economic Development 711
Relationship between the Sub- National Council and Administration in Germany and Cambodia 900
Learning from Experience : Forum Series conducted with German city councilors and SPACE partner councils in Battambang and Kampong Chhnang 794
Multi-Level Citizen and Councilor Survey : An Index to Measure Sub-National Democratic Accountability in Cambodia 1021
លេខាធិការដ្ឋាន​ គ.ជ.អ.ប និង​កម្មវិធី EU-SPACE ពិភាក្សា​សេចក្ដីព្រាង​ទស្សន​ទាន​អំពី​មុខងារ​ជា​ជម្រើស​ដែល​ជ្រើសរើស​អនុវត្ត​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សា​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ 436
Support to Female Councillors in Kampong Chhnang and Battambang "Helping to get their Voice Heard - Strengthening elected Female Councillors" 1302
ការគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តបាត់ដំបង “ការពង្រឹងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោត ជួយឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេឮ” 652
Support to Administrative Reform and Decentralisation Program (Phase 4) 1036

ជំពូក​រង

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)