សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

អនុកម្មវិធីទី២ (ក្រសួង​មហាផ្ទៃ)

អនុកម្មវិធីទី២មានតួនាទី៖

  • រៀបចំបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងបុគ្គលិកនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • ត្រួតពិនិត្យមើល និងត្រួតពិនិត្យនីត្យានុកូលភាព
  • លើកកម្ពស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

អនុកម្មវិធីនេះ រៀបរាប់អំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបុគ្គលិក និងកំណត់អំពីសកម្មភាពនានា ដែលបានចាប់ផ្តើមរួចហើយក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលឯកភាពថ្មីនៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រួមជាមួយនឹងការរៀបចំសៀវភៅណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងផែនការកសាងសមត្ថភាព។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏នឹងមានការអភិវឌ្ឍនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រួមទាំងការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ឃុំ សង្កាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់ឃុំ សង្កាត់ ព្រមទាំងប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការរវាងឃុំ សង្កាត់ និងឃុំ សង្កាត់ និងរវាងឃុំ សង្កាត់ជាមួយ ក្រុង ស្រុក។ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយដំណើរការនៃការធ្វើសមាហរណកម្មមន្ត្រីរាជការនៅរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជាជំហានដំបូងរួចហើយ។ ទន្ទឹមនេះ អនុកម្មវិធីទី២នេះ នឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអនុកម្មវិធីនានាផ្សេងទៀតនៃផែនការអនុវត្តរយៈពលបីឆ្នាំដំបូង ២០១១-២០១៣ (ផអ៣)។

 

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃៈ www.interior.gov.kh

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ក្រសួងមហាផ្ទៃៈ www.moi-dola.gov.kh

 


 

លេខ​រៀង 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
លិខិត​លេខ​០០១៨ អរប ស្តីពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​នៅ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និង​ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ជូន​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ 941
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ខណ្ឌ​ថ្មី​ទាំង​៣​ 1226
ប្រកាស​លេខ​៤៩៥៩ ប្រក ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​ច្រកចេញ​ចូល​តែ​មួយ​ចំណុះ​អគ្គ​នាយដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន ក្រសួង​មហាផ្ទៃ 468
ប្រកាស​ស្ដីពី​ការតែងតាំង​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ ដើម្បី​គាំទ្រ​ការ​អនុវត្ត​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​នៃ​កម្មវិធី​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​សម្រាប់​អនុ​កម្មវិធី​ទី២នៃ​ផែនការ​អនុវត្ត​រយៈ​ពេល​០៣​ឆ្នាំ 390
សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ដីពី​ការ​តែងតាំង​ប្រធាន និង​អនុ​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​អនុ​កម្មវិធី​ទី២ នៃ ផអ៣ របស់​កម្មវិធី​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ 1257

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)