ការចាក់បំពេញអាចម៍ដីនៅក្នុងអនុក្រឹត្យកំណត់ ១០០០ម៉ែត្រ តែក្នុងបទបង្ហាញសរសេរ ១០០០០ម៉ែត្រការ៉េ ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 17/12/2019 11:12 ព្រឹក
(@vutha)
Member Admin

ជម្រាបសួរបង ក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យមើលទាំងក្នុង អនុក្រឹត្យ និងបទបង្ហាញឃើញថាតួលេខគឺដូចគ្នា គឺការចាក់បំពេញអាចមន៌ដីកម្មសិទ្ធិឯកជនក្រោម ១០,០០០ម៉ែត្រការ៉េដូចគ្នា សូមបងត្រួតពិនិត្យម្តងទៀត

ReplyQuote
Posted : 17/12/2019 11:24 ព្រឹក
 anonymous
(@anonymous)
Guest

@vutha

 បាទបង ខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយគឺខុសគ្នា

ReplyQuote
Posted : 17/12/2019 3:44 ល្ងាច
(@vutha)
Member Admin

@anonymous

បងឯកសារដែលខ្ញុំបានផ្ញើរជូនគឺជាអនុក្រឹត្សថ្មី តើបងយកឯកសារការងារចាស់មកមែនទេ? ព្រោះក្រុមការងារបានពិនិត្យហើយឃើញថា ក្នុងបទបង្ហាញគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយអនុក្រឹត្យថ្មី

ReplyQuote
Posted : 17/12/2019 5:11 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register